VASTGOED

Nelson Group is op de terreinen van vastgoed, project ontwikkeling, stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening tot een vaste waarde uitgegroeid. Op tal van bouwsites en real estate-projecten in steden en grote gemeenten hebben we mee onze stempel gedrukt.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

VASTGOED

CONSULTING

Innovatie management

Verder professionaliseren van uw innovatief beleid en management om zo het rendement van uw vastgoedprojecten te vergroten.

 

Stadsvernieuwing

Advies en begeleiding in het uitwerken van bouwprojecten en de stappen die gezet moeten worden om grootschalige projectontwikkeling mogelijk te maken.

 

Locatiemarketing / Projectcommunicatie

De ontwikkeling van een geïntegreerd marketing- en communicatieplan voor een welbepaalde locatie / project. Evolutie van draagvlakcommunicatie naar verkoopcommunicatie door het project / de locatie als een sterk merk in de markt te zetten. Inclusief de opmaak van een complete actormap.

 

Visievorming & conceptontwikkeling

Succesvolle vastgoedprojecten hebben nood aan sterke, unieke en differentiërende concepten. Ontwikkeling van marktgerichte invulling voor zowel brownfield, greenfield als herbestemmingen.

 

Marktstudies

Het verzamelen van relevante marktinformatie voorafgaand aan de ontwikkeling of de opstart van een ontwikkeling. Dit betreft onder andere prijs-analyse, analyse van concurrerende projecten, in kaart brengen van noden en behoeften, koopstromen, bezoekersstromen, migratiestromen en dergelijke.

 

(Economische) haalbaarheidsstudies

Nagaan van de (economische) haalbaarheid van een project op verschillende niveaus: politiek, markttechnisch, financieel en economisch. Inventariseren van de noodzakelijke data om deze analyses uit te voeren.

 

Zoeken van exploitanten

Op basis van een goed ontwikkelde prospectus van het project worden de correcte exploitanten / uitbaters / partners / mede-investeerders gezocht die het concept invullen en versterken.

 

Creatie van draagvlak

Een van de belangrijkste kritische succesfactoren voor het welslagen van een (groot) vastgoedproject is de creatie van draagvlak bij beleid, belanghebbenden, omwonenden, buurt en alle andere stakeholders. Door middel van gerichte communicatie worden al deze mensen bij een project betrokken. Op die manier wordt draagvlak gecreëerd.

 

Creatie logo en (merk)naam, werf- en crisiscommunicatie

Elementaire bouwstenen voor het welslagen en het groeiend succes van eender welk vastgoed- of real estateproject.

MARKETING COMMUNICATIE

Onderzoek

Communicatie audit, deskresearch, focus groups, imago-onderzoek, klantentevredenheid, lezersonderzoek, naambekendheid, pre- en posttesting, reclame-onderzoek, swot-analye, website-onderzoek.

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Reportages

Bedrijfsvideo’s en reportages over diensten, producten, merken, culturele happenings, sociaal-maatschappelijke themata, evenementen.

 

Persrelaties

Opstellen van public relations-plan, een tijdschema voor de tijdige verzending van gedoseerde, relevante persinformatie, persdossiers, persmailings, speciale persevents.

 

PORTFOLIO

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

<

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014