PUBLIEK & NON-PROFIT

Nelson Group ondersteunt publieke en non-profit organisaties in hun

niet-commerciële en maatschappelijke doeleinden. We werken al jaren voor beroepsfederaties, vzw’s, ngo’s, welzijnscentra, institutionele organisaties enz.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

PUBLIEK & NON-PROFIT

CONSULTING

Marktanalyse

Het verzamelen van relevante marktinformatie voor de organisatie. Dit betreft onder andere kwalitatief en kwantitatief onderzoek om zodoende noden en behoeften in kaart te brengen.

 

Toekomstvisie en strategisch plan

Vastleggen van de toekomstige gewenste ontwikkelingen van de organisatie en bepaling van de strategie op middellange en lange termijn rekening houdend met de evoluties in de omgeving, trends, opportuniteiten en bedreigingen en met de eigen stretch mogelijkheden van de organisatie.

 

Marketing- en communicatieplan

Ontwikkelen van een volledig marketing- en communicatieplan met aandacht voor doelstellingen (KPI’s), doelgroepen, positionering, USP, boodschappen, in te zetten kanalen, mediastrategie en persstrategie. Inclusief PR en digitale marketing.

 

Professionaliseren van de organisatie

Wij helpen structuur te brengen en tekenen samen met u de gewenste organisatiestructuur uit inclusief de begeleiding bij de implementatie ervan.

 

Klantentevredenheid

Neutraal onderzoek van de kwaliteit van dienstverleningen, administraties en beleidsvoeringen in het algemeen. Een analyse zal aangeven welke ingrepen gevoelig liggen en waar u meer aandacht aan dient te besteden.

 

MARKETING COMMUNICATIE

Crisiscommunicatie

Oprichting en coaching van een crisiscommunicatieteam, het verspreiden van juiste, eenduidige, tijdige en begrijpelijke informatie.

 

Interne communicatie

Uw interne communicatie als een strategische hefboom die de werking van uw bedrijf verbetert: van het sharen van informatie tot interne branding.

 

Onderzoek

Communicatie audit, deskresearch, focus groups, imago-onderzoek, klantentevredenheid, lezersonderzoek, naambekendheid, pre- en posttesting, reclame-onderzoek, swot-analye, website-onderzoek.

 

Overheidscommunicatie

Zowel multimediacampagnes als (deel)opdrachten zoals folders, infosessies, websites, evenementen, persberichten, nieuwsbrieven, ...

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Sensibiliseringscampagnes

Het opzetten van een gans traject dat vertrekt vanuit een uniek inzicht en uitmondt in een campagne die daadwerkelijk resultaten neerzet. Nelson won voor het preventie-instituut van de bouw een zilveren Effie (= link naar http://www.effiebelgium.org/nl/case_2004_navb.html) voor een multimediale campagne.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Trainingen

Systematische toepassing van geschikte oefenmethodes rond communicatiemanagement, conceptueel creëren, art direction, copywriting, desktop publishing, presentatietechnieken, rapporteringtechnieken, webdesign.

 

Voorlichting

Brochures, folders, educatief materiaal, handleidingen, didactische mappen, presentatietechnieken, tactische richtlijnen, voorlichtingsfilms.

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

PORTFOLIO

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

<

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014