(MULTI)NATIONAAL

Nelson Group heeft heel wat strategische marketing-communicatiecampagnes op haar palmares staan. We werken een grote variëteit aan b2c- en b2b-projecten uit voor zowel internationale als nationale ondernemingen.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

(MULTI)NATIONAAL

CONSULTING

Innovatie management

Verder professionaliseren van uw innovatief beleid en management om zo het rendement van uw bedrijf, producten, diensten en merken te vergroten.

 

Product- en marktpenetratie

Advies en begeleiding in de verkoop van uw bestaande producten op bestaande markten, met strategische aanbevelingen om op deze markten dieper door te dringen.

 

Partnerschapselectie en -strategie

Advies en begeleiding in het vervolmaken van joint ventures, fusies en overnames.

 

Optimalisering businessmodel

Advies en begeleiding in het succesvol implementeren en vermarkten van creatieve ideeën die uw bedrijf en organisatie doen groeien.

 

Strategische marktanalyse

Uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek zoals noden en behoeften, tevredenheid, attitude, DMU, perceptie, imago, naamsbekendheid, merkbekendheid en concurrenten zowel nationaal als internationaal. Inclusief de aanbevelingen en het actieplan ter implementatie.

 

Strategisch groeiplan

Ontwikkeling van een middellange en lange termijn visie voor de onderneming rekening houdend met de evoluties in de omgeving, trends, opportuniteiten en bedreigingen en met de eigen stretch mogelijkheden van het bedrijf.

 

Innovatiestrategie

Opmaken van een stappenplan met betrekking tot de te voeren innovatie-aanpak binnen de organisatie inclusief implementatieplan. Dit betreft zowel productinnovatie als procesinnovatie.

 

Internationaliseringsstrategie

Internationalisering is één van de drie essentiële bedrijfsprocessen naast ondernemen en innoveren. Wij bieden marktverkenning, toetredingsstrategie, exportstrategie, internationale business development plannen en begeleiden de implementatie van de gekozen strategie.

 

Marketing- en communicatieplan

Ontwikkelen van een volledig marketing- en communicatieplan met aandacht voor doelstellingen (KPI’s), doelgroepen, positionering, USP, boodschappen, in te zetten kanalen, mediastrategie en persstrategie. Inclusief PR en digitale marketing.

 

SWOT-analyse

Kennis van de eigen sterkten en zwakten is essentieel om goed te kunnen ondernemen. Nelson beschikt over een wetenschappelijk onderbouwde tool in de vorm van een SWOT analyse en daarbij behorende confrontatiematrix die de echte sterkten en opportuniteiten weergeeft en de grootste zwakten en bedreigingen blootlegt.

 

Implementatiebegeleiding

Een goede implementatie van de geformuleerde adviezen is onontbeerlijk. Wij blijven graag betrokken bij de realisatie van de plannen en kunnen in de vorm van interactieve sessies, workshops of ad hoc begeleiding de plannen mee helpen omzetten tot realisatie.

 

Coaching en klankbord

Elke ondernemer heeft nood aan een tweede opinie. Klankbordsessies, individuele coaching en specifieke workshops en interactieve sessies rond specifieke thema’s en/of ondernemen in het algemeen kunnen deze behoeften invullen.

 

Algemeen bedrijfsadvies

 

MARKETING COMMUNICATIE

Onderzoek

Communicatie audit, deskresearch, focus groups, imago-onderzoek, klantentevredenheid, lezersonderzoek, naambekendheid, pre- en posttesting, reclame-onderzoek, swot-analye, website-onderzoek.

 

Corporate communicatie

Uitbouw en toepassing van een integraal communicatieplan waarin imago, reputatie, identiteit en positionering sleutelwoorden zijn. Nelson past hiervoor de Merk-Wijzer toe.

 

Branding

Volledige brandingstrategie en -creatie. Branding vertelt het verhaal dat u wilt overbrengen aan uw (potentiële) klanten en alle anderen die in contact komen met uw merk, waardoor zij uw merk nog beter gaan begrijpen en (bij voorkeur) als hun favoriet bestempelen.

 

Mediastrategie

Advies over de in te zetten mediumtypen, off- en online, de timing hiervan en het benodigde budget om uw campagne(s) te kunnen realiseren.

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Public relations

Voor een sterk imago: bedrijfs- en infobrochures, corporate communicatie, crisiscommunicatie, evenementen, imago-onderzoek, onderzoek trends en issues, personeelsbladen, persrelaties verzorgen, presentaties, publireportages, simulatie-oefeningen publieksdruk, videojournaals, websites.

 

Reportages

Bedrijfsvideo’s en reportages over diensten, producten, merken, culturele happenings, sociaal-maatschappelijke themata, evenementen.

 

Employer branding

Voor werkgeversimago: het ontwikkelen van een sterke Employer Brand die meteen ook al uw rekruteringsacties ondersteunt. Zie ook Rekruteringscommunicatie.

 

Rekruteringscommunicatie

Voor het aantrekken van de juiste, beloftevolle profielen voor uw bedrijf of organisatie: zowel bescheiden als omvangrijke rekruteringscampagnes met ‘stopping power’ bij de gewenste doelgroep. Zie ook Employer Branding.

 

Lead generation

Voor b2b lead generation: het hart en de ziel van uw verkoop. We helpen u in het actief op zoek gaan naar nieuwe klanten, o.a. via ons bestaand netwerk van klanten, partners, leveranciers, stakeholders.

 

Online marketing

Benutten van het internet en andere digitale technologieën (email, mobiele telefonie ...) voor het opbouwen van naamsbekendheid of klantenloyaliteit, het genereren van bezoekers, het realiseren van verkopen (voor internetbedrijven).

 

Interne communicatie

Uw interne communicatie als een strategische hefboom die de werking van uw bedrijf verbetert: van het sharen van informatie tot interne branding.

 

Crisiscommunicatie

Oprichting en coaching van een crisiscommunicatieteam, het verspreiden van juiste, eenduidige, tijdige en begrijpelijke informatie.

PORTFOLIO

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

<

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014