KMO'S

Nelson Group helpt diverse KMO’s in hun strategisch bedrijfsbeleid en marketingcommunicatie. In samenwerking met het instituut KIZOK en het KMO-innovatieproject Strategisch Innoveren Vlaanderen kunnen wij onze diensten tegen zeer scherpe tarieven aanbieden.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

KMO'S

CONSULTING

Innovatie management

Verder professionaliseren van uw innovatief beleid en management om zo het rendement van uw bedrijf, producten, diensten en merken te vergroten.

 

Product- en marktpenetratie

Advies en begeleiding in de verkoop van uw bestaande producten op bestaande markten, met strategische aanbevelingen om op deze markten dieper door te dringen.

 

Partnerschapselectie en -strategie

Advies en begeleiding in het vervolmaken van joint ventures, fusies en overnames.

 

Optimalisering businessmodel

Advies en begeleiding in het succesvol implementeren en vermarkten van creatieve ideeën die uw bedrijf en organisatie doen groeien.

 

Strategische marktanalyse

Uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek zoals noden en behoeften, tevredenheid, attitude, DMU, perceptie, imago, naamsbekendheid, merkbekendheid en concurrenten zowel nationaal als internationaal. Inclusief de aanbevelingen en het actieplan ter implementatie.

 

Strategisch groeiplan

Ontwikkeling van een middellange en lange termijn visie voor de onderneming rekening houdend met de evoluties in de omgeving, trends, opportuniteiten en bedreigingen en met de eigen stretch mogelijkheden van het bedrijf.

 

Innovatiestrategie

Opmaken van een stappenplan met betrekking tot de te voeren innovatie-aanpak binnen de organisatie inclusief implementatieplan. Dit betreft zowel productinnovatie als procesinnovatie.

 

Internationaliseringsstrategie

Internationalisering is één van de drie essentiële bedrijfsprocessen naast ondernemen en innoveren. Wij bieden marktverkenning, toetredingsstrategie, exportstrategie, internationale business development plannen en begeleiden de implementatie van de gekozen strategie.

 

Marketing- en communicatieplan

Ontwikkelen van een volledig marketing- en communicatieplan met aandacht voor doelstellingen (KPI’s), doelgroepen, positionering, USP, boodschappen, in te zetten kanalen, mediastrategie en persstrategie. Inclusief PR en digitale marketing.

 

SWOT-analyse

Kennis van de eigen sterkten en zwakten is essentieel om goed te kunnen ondernemen. Nelson beschikt over een wetenschappelijk onderbouwde tool in de vorm van een SWOT analyse en daarbij behorende confrontatiematrix die de echte sterkten en opportuniteiten weergeeft en de grootste zwakten en bedreigingen blootlegt.

 

Implementatiebegeleiding

Een goede implementatie van de geformuleerde adviezen is onontbeerlijk. Wij blijven graag betrokken bij de realisatie van de plannen en kunnen in de vorm van interactieve sessies, workshops of ad hoc begeleiding de plannen mee helpen omzetten tot realisatie.

 

Coaching en klankbord

Elke ondernemer heeft nood aan een tweede opinie. Klankbordsessies, individuele coaching en specifieke workshops en interactieve sessies rond specifieke thema’s en/of ondernemen in het algemeen kunnen deze behoeften invullen.

 

Algemeen bedrijfsadvies

MARKETING COMMUNICATIE

Onderzoek

Communicatie audit, deskresearch, focus groups, imago-onderzoek, klantentevredenheid, lezersonderzoek, naambekendheid, pre- en posttesting, reclame-onderzoek, swot-analye, website-onderzoek.

 

360° communicatie

Uitwerken van een effectieve ‘ronde’ oplossing voor het communiceren en promoten van uw producten of diensten: logo en huisstijl, direct marketing-communicatie, brochures en folders, interne communicatie, jaarverslagen, nieuwsbrieven, overheidscommunicatie, public affairs, sales promotion, websites, winkelcommunicatie.

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Reclame

Voor het ‘verleiden’ van potentiële klanten, het creëren en versterken van uw (merk)imago: advertenties, affiches, brochures, folders, leaflets, campagnes van a tot z, direct mailings, pos-materiaal, radio- en tv-spots, sociale media, websites, banners, pop-up’s, ...

 

Branding

Volledige brandingstrategie en -creatie. Branding vertelt het verhaal dat u wilt overbrengen aan uw (potentiële) klanten en alle anderen die in contact komen met uw merk, waardoor zij uw merk nog beter gaan begrijpen en (bij voorkeur) als hun favoriet bestempelen.

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Reportages

Bedrijfsvideo’s en reportages over diensten, producten, merken, culturele happenings, sociaal-maatschappelijke themata, evenementen.

 

Trainingen

Systematische toepassing van geschikte oefenmethodes rond communicatiemanagement, conceptueel creëren, art direction, copywriting, desktop publishing, presentatietechnieken, rapporteringtechnieken, webdesign.

 

Evenementen

Beurzen en exposities, incentives, kick-offs, klantenevent- en relatiedagen, meetings en congressen, opendeurdagen, personeelsfeesten en -events, productpresentaties en - lanceringen, recepties, jubileums, roadshows, tours, seminaries en conferenties, sportevenementen, teambuildings.

 

Public relations

Voor een sterk imago: bedrijfs- en infobrochures, corporate communicatie, crisiscommunicatie, evenementen, imago-onderzoek, onderzoek trends en issues, personeelsbladen, persrelaties verzorgen, presentaties, publireportages, simulatie-oefeningen publieksdruk, videojournaals, websites.

 

Corporate communicatie

Uitbouw en toepassing van een integraal communicatieplan waarin imago, reputatie, identiteit en positionering sleutelwoorden zijn. Nelson past hiervoor de Merk-Wijzer toe.

 

Interne communicatie

Uw interne communicatie als een strategische hefboom die de werking van uw bedrijf verbetert: van het sharen van informatie tot interne branding.

 

Mediatraining

Voor professioneel omgaan met de media en de pers, het doeltreffende overbrengen van uw boodschap: praktijkgerichte trainingen: van het geven van boeiende interviews tot het optimaal laten verschijnen van uw bedrijf, organisatie of merk in de media.

 

Rekruteringscommunicatie

Voor het aantrekken van de juiste, beloftevolle profielen voor uw bedrijf of organisatie: zowel bescheiden als omvangrijke rekruteringscampagnes met ‘stopping power’ bij de gewenste doelgroep. Zie ook Employer Branding.

 

Strategie

Het uitstippelen van uw marketing- of communicatietraject voor uw bedrijf, product of diensten: de ideale positioneringstrategie die de basis vormt van al uw toekomstige geïntegreerde communicatie.

 

Crisiscommunicatie

Oprichting en coaching van een crisiscommunicatieteam, het verspreiden van juiste, eenduidige, tijdige en begrijpelijke informatie.

 

Mediastrategie

Voor de uitbouw van uw merk in het huidige medialandschap: advies over de in te zetten mediumtypen, off- en online, de timing hiervan en het benodigde budget om uw campagne(s) te kunnen realiseren.

 

Online marketing

Benutten van het internet en andere digitale technologieën (email, mobiele telefonie ...) voor het opbouwen van naamsbekendheid of klantenloyaliteit, het genereren van bezoekers, het realiseren van verkopen (voor internetbedrijven).

 

Persrelaties

Opstellen van public relations-plan, een tijdschema voor de tijdige verzending van gedoseerde, relevante persinformatie, persdossiers, persmailings, speciale persevents.

 

Lead generation

Voor b2b lead generation: het hart en de ziel van uw verkoop. We helpen u in het actief op zoek gaan naar nieuwe klanten, o.a. via ons bestaand netwerk van klanten, partners, leveranciers, stakeholders.

 

PORTFOLIO

ONZE KMO-

ADVISEURS

Nelson Group, officiële dienstverlener van de KMO-portefeuille.

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

 • ANNULERINGS-

  VOORWAARDEN

  Ieder project kan alleen schriftelijk worden geannuleerd eenmaal de offerte werd ondertekend voor goedkeuring.

  Een schriftelijke annulering voor de opstartmeeting leidt wel tot een facturatie van 5% van het totaalbedrag.

  Eenmaal het project werd opgestart kan er fase per fase schriftelijk worden geannuleerd, wel telkens vooraleer een nieuwe fase wordt opgestart. Dan wordt het project afgerekend tot en met de afgewerkte fase plus 5% van het totaalbedrag als annuleringsvergoeding.

 • KLACHTENBEHEER

  Nelson Group werkt continu aan verbetering en klantentevredenheid. Indien u toch problemen of klachten zou onder-vinden tijdens de looptijd van uw project, dan kan u ons deze melden per mail of via telefoon bij uw projectverantwoordelijke. Wenst u een klacht specifiek te melden,dan kan dit via klacht@nelsoninspires.be of op het nummer0497 456 000 (Wim Beernaert – CEO Nelson Group).

<

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014