GEZONDHEID

Meer en meer bedrijven en organisaties maken gezond leven en gezonde voeding tot hun core business i.s.m. federale, Vlaamse en lokale overheden en … Nelson Group. Want het in de markt zetten van deze activiteiten vergt speciale market research, marketing, communicatie en consulting.

PUBLIEK &

NON-PROFIT

STEDEN &

GEMEENTEN

VASTGOED

(MULTI)

NATIONAAL

KMO'S

GEZONDHEID

GEZONDHEID

CONSULTING

Strategische marktanalyse

Uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek zoals noden en behoeften, tevredenheid, attitude, DMU, perceptie, imago, naamsbekendheid, merkbekendheid en concurrenten zowel nationaal als internationaal. Inclusief de aanbevelingen en het actieplan ter implementatie.

 

Strategisch groeiplan

Ontwikkeling van een middellange en lange termijn visie rekening houdend met de evoluties in de omgeving, trends, opportuniteiten en bedreigingen en met de eigen stretch mogelijkheden.

 

Organisatieontwikkeling

Opmaken van een stappenplan met betrekking tot de te voeren transitie binnen de organisatie inclusief implementatieplan. Dit betreft zowel de optimalisatie van de interne organisatie als het aanbieden van nieuwe diensten aan de belanghebbenden.

 

Optimalisering financieel model

Advies en begeleiding hoe middelen te verwerven en in te zetten om de organisatie te doen groeien.

 

Marketing- en communicatieplan

Ontwikkelen van een volledig marketing- en communicatieplan met aandacht voor doelstellingen (KPI’s), doelgroepen, positionering, USP, boodschappen, in te zetten kanalen, mediastrategie en persstrategie. Inclusief PR en digitale marketing.

 

SWOT-analyse

Kennis van de eigen sterkten en zwakten is essentieel om een organisatie goed te leiden. Nelson beschikt over een wetenschappelijk onderbouwde tool in de vorm van een SWOT analyse en daarbij behorende confrontatiematrix die de echte sterkten en opportuniteiten weergeeft en de grootste zwakten en bedreigingen blootlegt.

 

Implementatiebegeleiding

Een goede implementatie van de geformuleerde adviezen is onontbeerlijk. Wij blijven graag betrokken bij de realisatie van de plannen en kunnen in de vorm van interactieve sessies, workshops of ad hoc begeleiding de plannen mee helpen omzetten tot realisatie.

 

Coaching en klankbord

MARKETING COMMUNICATIE

Onderzoek

Communicatie audit, deskresearch, focus groups, imago-onderzoek, klantentevredenheid, lezersonderzoek, naambekendheid, pre- en posttesting, reclame-onderzoek, swot-analye, website-onderzoek.

 

360° communicatie

Uitwerken van een effectieve ‘ronde’ oplossing voor het communiceren en promoten van uw producten of diensten: logo en huisstijl, direct marketing-communicatie, brochures en folders, interne communicatie, jaarverslagen, nieuwsbrieven, overheidscommunicatie, public affairs, sales promotion, websites, winkelcommunicatie.

 

Printcommunicatie

Concept, art direction, copywriting, redactie, layout, opmaak, prepress en drukproductie van een breed spectrum van gedrukte communicatiedragers: advertenties, folders, leaflets, flyers, brochures, productfiches, affiches, ...

 

Reclame

Voor het ‘verleiden’ van potentiële klanten, het creëren en versterken van uw (merk)imago: advertenties, affiches, brochures, folders, leaflets, campagnes van a tot z, direct mailings, pos-materiaal, radio- en tv-spots, sociale media, websites, banners, pop-up’s, ...

 

Branding

Volledige brandingstrategie en -creatie. Branding vertelt het verhaal dat u wilt overbrengen aan uw (potentiële) klanten en alle anderen die in contact komen met uw merk, waardoor zij uw merk nog beter gaan begrijpen en (bij voorkeur) als hun favoriet bestempelen.

 

Websites

Ontwikkeling van compleet nieuwe websites of de optimalisering van bestaande, op basis van sterk uitgebouwde online marketing strategieën.

 

Search marketing

Systematische SEO (Search Engine Optimization) waardoor uw website bovenaan verschijnt in zoekresultaten bij die trefwoorden die passen bij uw doelstelingen. SEO is cruciaal voor uw online succes.

 

Social media

Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest ... Opvolgen van de markttendensen en concurrentie, het communiceren over uw bedrijf, producten en diensten, het implementeren van service tools, het rekruteren van personeel, het luisteren naar klanten en prospecten en het delen van kennis, ervaringen en plezier met hen.

 

Reportages

Bedrijfsvideo’s en reportages over diensten, producten, merken, culturele happenings, sociaal-maatschappelijke themata, evenementen.

 

Trainingen

Systematische toepassing van geschikte oefenmethodes rond communicatiemanagement, conceptueel creëren, art direction, copywriting, desktop publishing, presentatietechnieken, rapporteringtechnieken, webdesign.

 

Evenementen

Beurzen en exposities, incentives, kick-offs, klantenevent- en relatiedagen, meetings en congressen, opendeurdagen, personeelsfeesten en -events, productpresentaties en - lanceringen, recepties, jubileums, roadshows, tours, seminaries en conferenties, sportevenementen, teambuildings.

 

Public relations

Voor een sterk imago: bedrijfs- en infobrochures, corporate communicatie, crisiscommunicatie, evenementen, imago-onderzoek, onderzoek trends en issues, personeelsbladen, persrelaties verzorgen, presentaties, publireportages, simulatie-oefeningen publieksdruk, videojournaals, websites.

 

Corporate communicatie

Uitbouw en toepassing van een integraal communicatieplan waarin imago, reputatie, identiteit en positionering sleutelwoorden zijn. Nelson past hiervoor de Merk-Wijzer toe.

 

Interne communicatie

Uw interne communicatie als een strategische hefboom die de werking van uw bedrijf verbetert: van het sharen van informatie tot interne branding.

 

Mediatraining

Voor professioneel omgaan met de media en de pers, het doeltreffende overbrengen van uw boodschap: praktijkgerichte trainingen: van het geven van boeiende interviews tot het optimaal laten verschijnen van uw bedrijf, organisatie of merk in de media.

 

Rekruteringscommunicatie

Voor het aantrekken van de juiste, beloftevolle profielen voor uw bedrijf of organisatie: zowel bescheiden als omvangrijke rekruteringscampagnes met ‘stopping power’ bij de gewenste doelgroep. Zie ook Employer Branding.

 

Strategie

Het uitstippelen van uw marketing- of communicatietraject voor uw bedrijf, product of diensten: de ideale positioneringstrategie die de basis vormt van al uw toekomstige geïntegreerde communicatie.

 

Crisiscommunicatie

Oprichting en coaching van een crisiscommunicatieteam, het verspreiden van juiste, eenduidige, tijdige en begrijpelijke informatie.

 

Mediastrategie

Voor de uitbouw van uw merk in het huidige medialandschap: advies over de in te zetten mediumtypen, off- en online, de timing hiervan en het benodigde budget om uw campagne(s) te kunnen realiseren.

 

Online marketing

Benutten van het internet en andere digitale technologieën (email, mobiele telefonie ...) voor het opbouwen van naamsbekendheid of klantenloyaliteit, het genereren van bezoekers, het realiseren van verkopen (voor internetbedrijven).

 

Persrelaties

Opstellen van public relations-plan, een tijdschema voor de tijdige verzending van gedoseerde, relevante persinformatie, persdossiers, persmailings, speciale persevents.

 

Lead generation

Voor b2b lead generation: het hart en de ziel van uw verkoop. We helpen u in het actief op zoek gaan naar nieuwe klanten, o.a. via ons bestaand netwerk van klanten, partners, leveranciers, stakeholders.

 

PORTFOLIO

LET'S GO-TO-MARKET

Onze visie,

onze aanpak.

Go!

Nelson, Diestsesteenweg 52 bus 101, 3010 Leuven, T +32 (0)16 14 04 40

© Nelson Group 2014